Księgowość

Obsługa księgowa

• opracowanie zakładowej polityki rachunkowości
• przygotowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
• prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
• prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
• prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
• sporządzanie planów amortyzacji i prowadzenie ewidencji środków
  trwałych, wartości niematerialnychgigprawnych oraz wyposażenia
• reprezentowanie klienta w urzędach
• rozliczanie dotacji współfinansowanych ze środków unijnych
• rozliczanie opłat środowiskowych
• wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych
• prowadzenie sprawozdawczości GUS i NBP

Dodatkowo:

• organizacja i wsparcie pracy działów księgowych
• wsparcie i doradztwo przy wdrożeniu programów księgowych
• tymczasowe zastępstwo w przypadku nieobecności pracowników działów księgowych

Wtorek  22 Marca 2016
>
szybki-kontakt.jpg