Kadry i płace

Obsługa Kadrowo - Płacowa

• prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
• zawieranie umów z pracownikami, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowywanie
• przygotowanie świadectw pracy
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich
  urlopów, dodatków i potrąceń
• obsługa umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło
• sporządzanie deklaracji ZUS
• naliczanie podatku dochodowego dla osób zatrudnionych i rozliczanie go z Urzędem Skarbowym
• sporządzanie dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów 
  rocznych informacji podatkowych - PIT-11, PIT-8C, itp.
• obsługa rozliczeń z PFRON

Obsługa płacowa pracowników oddelegowanych do pracy na terenie krajów UE

Wtorek  22 Marca 2016
>
szybki-kontakt.jpg