Controlling i Doradztwo

•  pomoc przy zakładaniu i rejestracji nowych firm
•  doradztwo w doborze formy organizacyjnej do przedmiotu działalności
  tworzenie biznesplanów i dokumentacji finansowej  dla banków w celu uzyskania finansowania
  doradztwo w zakresie doboru optymalnego źródła finansowania działalności
  analizy i raporty ekonomiczno – finansowe (controlling), w tym m.in.: sprzedaży
    rentowności, zapasów, kosztów, płynności finansowej
  pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą

Wtorek  22 Marca 2016
>
szybki-kontakt.jpg