Cennik

Z uwagi na różnorodną specyfikę działalności  Klientów opłata za świadczone usługi ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji dla każdej ze stron.

Ceny usług w dużej mierze są uzależnione od:          

• formy prawnej podmiotu
• liczby wspólników
• rodzaju ewidencji księgowych
• liczby zatrudnionych pracowników
• średniej ilości dokumentów
• stopnia trudności występujących transakcji zagranicznych

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.
W celu poznania szczegółowej wyceny usług prosimy o kontakt : biuro@biuroekspertus.pl

Wtorek  22 Marca 2016
>
szybki-kontakt.jpg